3D Тур
Приймальна директора(044) 425-54-27

Методична комісія викладачів і майстрів в/н з професій: плавскладу, викладачів Захисту України та фізичної культури.

Склад методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання з професій: моторист (машиніст), стерновий (керманич); судноводій мало-тоннажного судна, викладачів Захисту України та фізичної культури.

 

Голова методичної комісії Железняков В.А. – старший майстер, викладач професійно-теоретичної підготовки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ви-щої категорії», педагогічне звання «старший викладач»

Члени методичної комісії:

Булах Н.А – майстер виробничого навчання, педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії»

Гоненко Б.О. – майстер виробничого навчання

Гребенчукова А.С. – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Доценко В.К. – майстер виробничого навчання, викладач, кваліфікаційна ка-тегорія «спеціаліст першої категорії»

Казнодій О.В. – майстер виробничого навчання

Корольова Я.І. – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої кате-горії»

Оленич В.М. – керівник фізичного виховання, кваліфікаційна категорія «спе-ціаліст першої категорії»

Петрова Н.В. – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Чалиш О.Г. – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої катего-рії»

Яцишин О.В. – викладач професійно-теоретичної підготовки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

 

Методична проблема над якою працює комісія: «Підвищення якості освіти – одна з головних проблем підготовки кваліфікованих робітників. Адаптування кваліфікованого, ініціативного та спрямованого сучасного викладача до зростання духовного, морального і фізичного здоров’я»