3D Тур
Приймальна директора(044) 425-54-27

Зовнішнє незалежне оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – зовнішнє оцінювання), проводитиметься з 22 травня до 14 липня.

Учасник зовнішнього оцінювання має право пройти зовнішнє оцінювання:

 • за рахунок коштів державного бюджету не більш як із п’яти навчальних предметів із Переліку (пункти 1 або 2, 3 або 4, 5 або 6, 7 – 14 для здобувачів освіти, які у 2023 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти та мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання (далі – здобувачі освіти); пункти 1 або 2, 4, 6 – 14 – для інших осіб);
 • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством порядку додатково, понад встановлену абзацом другим цього пункту кількість навчальних предметів (пункти 6 – 14 Переліку);

Здобувач освіти може вибрати для проходження зовнішнього оцінювання:

 • математику, за умови якщо він вивчав цей навчальний предмет на профільному рівні і потребує встановлення результату зовнішнього оцінювання з нього за критеріальною шкалою 1 – 12 балів (оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі – атестація)) та/або потребує встановлення з нього результату зовнішнього оцінювання за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів, який використовується під час конкурсного відбору для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі – результат за шкалою 100 – 200 балів), про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;
 • історію України, за умови якщо він потребує встановлення з нього результату за шкалою 100 – 200 балів, про що має зазначити під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

Завдання сертифікаційних робіт з:

 • української мови,
 • математики (завдання рівня стандарту),
 • історії України (період 1914 рік – початок XXI століття) мають відповідати рівню стандарту;

Сертифікаційна робота з:

 • української мови і літератури має містити всі завдання сертифікаційної роботи з української мови (далі – субтест “Атестаційні завдання з української мови”);
 • математики має містити всі завдання сертифікаційної роботи з математики (завдання рівня стандарту) (далі – субтест “Атестаційні завдання з математики”);
 • історії України має містити всі завдання сертифікаційної роботи з історії України (період 1914 рік – початок XXI століття) (далі – субтест “Атестаційні завдання з історії України”);
 • іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) має містити блок завдань рівня стандарту (далі – субтести “Атестаційні завдання з англійської мови”, “Атестаційні завдання з іспанської мови”, “Атестаційні завдання з німецької мови”, “Атестаційні завдання з французької мови” відповідно).

 

Встановлювати за підсумками проходження у 2023 році зовнішнього оцінювання здобувачам освіти, результати за критеріальною шкалою 1 – 12 балів (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні), які зараховуються як оцінки за атестацію, з

 •  української мови – за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови або завдань субтесту “Атестаційні завдання з української мови”;
 •  математики – за підсумками виконання сертифікаційної роботи з:
  • математики (завдання рівня стандарту) або завдань субтесту “Атестаційні завдання з математики” (для здобувачів освіти, які вивчали математику на рівні стандарту);
  • математики (для здобувачів освіти, які вивчали математику на профільному рівні);
 • іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) – за підсумками виконання:
  • субтестів “Атестаційні завдання з англійської мови”, “Атестаційні завдання з іспанської мови”, “Атестаційні завдання з німецької мови”, “Атестаційні завдання з французької мови” відповідно (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на рівні стандарту);
  • сертифікаційної роботи з іноземної мови (англійської, іспанської, німецької, французької) (для здобувачів освіти, які вивчали відповідну іноземну мову на профільному рівні);
 • історії України – за підсумками виконання сертифікаційної роботи з історії України (період 1914 рік – початок XXI століття) або завдань субтесту “Атестаційні завдання з історії України”;
 • біології, географії, фізики, хімії – за підсумками виконання сертифікаційної роботи з навчальних предметів, зазначених у Переліку в пунктах 11 – 14 відповідно.

 Встановлювати за підсумками проходження у 2023 році зовнішнього оцінювання учасникам зовнішнього оцінювання (з урахуванням даних, зазначених в їхніх реєстраційних картках під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні) результати за шкалою 100 – 200 балів з:

 • української мови – за підсумками виконання:
  • сертифікаційної роботи з української мови для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг “склав / не склав”;
  • завдань субтесту “Атестаційні завдання з української мови” для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг “склав / не склав” у межах цього субтесту;
 • української мови і літератури – за підсумками виконання сертифікаційної роботи з української мови і літератури для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг “склав / не склав”;
 • навчальних предметів, зазначених у пунктах 4, 6 – 14 Переліку, – за підсумками виконання всіх завдань відповідної сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг “склав / не склав”.

 

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ 

Перелік навчальних предметів, із яких у 2023 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

 1. Українська мова.
 2. Українська мова і література.
 3. Математика (завдання рівня стандарту)*.
 4. Математика.
 5. Історія України (період 1914 рік – початок XXI століття)*.
 6. Історія України.
 7. Англійська мова.
 8. Іспанська мова.
 9. Німецька мова.
 10. Французька мова.
 11. Біологія.
 12. Географія.
 13. Фізика.
 14. Хімія.

* Зовнішнє незалежне оцінювання з математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік – початок XXI століття) здійснюється лише для проведення державної підсумкової атестації; результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики (завдання рівня стандарту), історії України (період 1914 рік – початок XXI століття) за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів не встановлюються.

 

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ І ЇХ БАТЬКІВ ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ Українського центру оцінювання якості освіти