3D Тур
Приймальна директора(044) 425-54-27

Внутрішня система якості освіти

  • Основними напрямами внутрішньої системи якості освіти, за якими здійснюється оцінювання рівня якості освітньої діяльності училища, є ОС, СОЗ, ПДПП, УП. До кожного з них сформовані компоненти (вимоги/правила), критерії та індикатори (показники) оцінювання.
  • Положення про внутрішню систему забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти є локальним нормативним документом Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище водного транспорту», який регламентує зміст і порядок функціонування внутрішньої системи забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників з професій в галузях водного транспорту та громадського харчування.
  • Державна кваліфікаційна атестація – це завершальний етап навчально - виробничого процесу, що здійснюється відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, та інших законодавчих актів України. Вона проводиться державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджений наказом ДПТНЗ «Київське вище професійне училище водного транспорту». Державна кваліфікаційна комісія проводить засідання в терміни, визначені робочими навчальними планами та розкладом проведення державної кваліфікаційної атестації. Відповідно до наказу директора «Про державну кваліфікаційну атестацію» атестація проходить у два етапи. На першому етапі здобувачі освіти проходять офлайн тести на оцінювання знань з професійно-теоретичної підготовки. Другий етап ДКА – захист творчих робіт.  Члени державної кваліфікаційної атестації заслуховують виробничі характеристики здобувачів освіти озвучені майстрами виробничого навчання та показують рівень професійних компетентностей.

ЗВІТ Організаційно-управлінської діяльності директора ДПТНЗ "Київське вище професійне училище водного транспорту" Михлик Людмили Іванівни щодо створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти для забезпечення якісного освітнього процесу до перегляду тут: